Новини

Остеоартрит колінного та кульшового суглобів:

неврологія загальні новини терапія
Preview

Остеоартрит — основна причина болю та інвалідності у пацієнтів середнього та похилого віку

Остеоартрит — гетерогенна група захворювань різної етіології з подібними біологічними, морфологічними, клінічними проявами і наслідками, в основі яких лежить ураження всіх суглобових структур. За визначенням Національного інституту охорони здоров’я і удосконалення медичної допомоги (NICE — National Institute for Health and Care Excellence), остеоартрит — це клінічний синдром, спричинений болем у суглобах і пов’язаний із порушенням функціональної активності та зниженням якості життя. Парацетамол часто рекомендується як анальгетик першої лінії при остеоартриті колінного та кульшового суглобів. Однак існували суперечки щодо цієї рекомендації, оскільки останні дослідження показали незначний ефект парацетамолу порівняно з плацебо.

Австралійські вчені провели огляд літератури Кокрейнівського центрального реєстру контрольованих досліджень (Cochrane Central Register of Controlled Trials — CENTRAL), інформаційних базах MEDLINE, Embase, CINAHL, AMED,  LILACS та ін. Основною метою цього огляду було оцінити переваги та ризик застосування парацетамолу як анальгетика першої лінії у пацієнтів з остеортритом колінного та кульшового суглобів. Результати цього огляду опубліковані 25 лютого 2019 р.

Парацетамол vs плацебо

Було відібрано 10 досліджень із загальною кількістю 3541 пацієнт. Середній вік учасників дослідження становив від 55 до 70 років, у більшості діагностований остеоартрит колінного суглоба. Терапевтична доза парацетамолу становила від 1,95 до 4 г/добу. Шість випробувань фінансувалися компаніями, які виробляли парацетамол.

Порівняно з плацебо-таблетками, парацетамол приніс незначну користь через 12 тиж спостереження.

 • Біль (нижча оцінка означає меншу інтенсивність болю; шкала оцінки від 0 до 100):
 • пацієнти, які приймали парацетамол, повідомили, що інтенсивність болю зменшилася на 26 балів;
 • пацієнти, які приймали плацебо, повідомили, що інтенсивність болю зменшилася на 23 бали.
 • Функціональний статус (нижча оцінка означає кращу функцію суглоба; шкала оцінки від 0 до 100):
 • пацієнти, які приймали парацетамол, повідомили, що функція суглоба покращилася на 15 балів;
 • пацієнти, які приймали плацебо, повідомили, що функція суглоба покращилася на 12 балів.
 • Побічні ефекти (12–24 тиж спостереження):
 • 33 зі 100 осіб повідомили про побічну дію парацетамолу;
 • 33 зі 100 осіб повідомили про побічну дію при застосуванні плацебо.
 • Припинення участі в дослідженні, пов’язане з побічними ефектами (12–24 тиж):
 • 8 зі 100 осіб припинили лікування у групі парацетамолу;
 • 7 зі 100 осіб припинили лікування у групі плацебо.
 • Порушення функції печінки (визначалось як підвищення рівня трансаміназ в 1,5 раза вище норми):
 • 7 зі 100 осіб мали порушення функції печінки у групі парацетамолу;
 • 2 зі 100 осіб мали порушення функції печінки у групі плацебо.

Висновки щодо аналізу результатів дослідження

Цей систематичний огляд включає тільки рандомізовані плацебо-контрольовані дослідження, які оцінювали перевагу і шкоду парацетамолу порівняно з плацебо при лікуванні остеортриту колінного та кульшового суглобів. Виявлено, що парацетамол (незалежно від дози) не дає клінічно значущих переваг у порівнянні з плацебо. На підставі високого рівня доказовості визначено, що парацетамол забезпечує лише мінімальне зменшення вираженості больового синдрому та незначне покращення функціональної активності пацієнта, без загального ризику розвитку несприятливих подій. При аналізі підгруп визначено, що вплив на больовий синдром і функціональний статус пацієнта не відрізняються залежно від дози парацетамолу. Автори відзначають, що у зв’язку з невеликою кількістю пацієнтів, у яких виникли побічні реакції, не можна стверджувати, що застосування парацетамолу підвищує ризик побічних реакцій, а також порушення функції печінки.

Сучасні клінічні настанови рекомендують парацетамол як анальгетик першої лінії для пацієнтів з остеоартритом колінного та кульшового суглобів. Враховуючи виявлені клінічно незначущі переваги застосування парацетамолу в порівнянні з плацебо, автори рекомендують переглянути ці настанови.

 

Leopoldino A.O., Machado G.C., Ferreira P.H. et al. (2019) Paracetamol versus placebo for knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst. Rev., Feb. 25. DOI: 10.1002/14651858.CD013273.

 

неврологія загальні новини терапія